جایگاه سی ان جی استان بوشهر

Author:

 

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير

وضعیت همکاری

1

بوشهر

صنايع دفاع

بوشهر پاکسوز

0771-4548874

بوشهر ، کيلومتر 2 جاده نيروگاه

فرعي بعد از زندان- كوچه اول

سمت راست-روبروي تعميرگاه

جهرمي

ايمان خسروي

نصب و بازرسی ادواری

2

بوشهر

تدبیر

تدبیر

0771-4554461

بوشهر – جاده نیروگاه- کیلومتر 2-

روبروی فنی حرفه ای شماره 3

کارگاه تبدیل CNG

مهدي ارشاد

تعميرات و  بازرسی ادواری  

 


منبع : www.cng.niopdc.ir      برنامه ريزي و كنترل پروژه CNG