استاندارد سازی جایگاههای CNG منطقه زنجان به مرز ۱۰۰ درصد رسید

Author:

زنجان-مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: استاندارد سازی جایگاههای CNG منطقه زنجان به مرز ۱۰۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامحمدیان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای رفع نواقص بحرانی و استاندارد سازی جایگاههای CNG , تمام جایگاههای CNG مشمول طرح مذکور با همکاری مسئولین و مالکین جایگاههای CNG منطقه موفق به اخذ تاییدیه استاندارد از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) شدند. 

وی اظهار کرد: در اجرای این طرح که منطبق با چک لیست های تنظیم شده از سوی سازمان تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران و توسط شرکت های معرفی شده از سوی آن سازمان انجام پذیرفت نواقص بحرانی جایگاهها شناسایی و پس از رفع موارد اعلامی ،گواهینامه مربوطه به جایگاهها صادرشد. 

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت:  استفاده از لوازم و قطعات استاندارد در تجهیزات جایگاههای CNG , انجام تعمیرات و بهره برداری جایگاهها توسط شرکت های دارای صلاحیت و صحت عملکرد سیستم ها و تجهیزات ایمنی جایگاههای CNG از مهمترین موارد بررسی شده در طرح مذکور می باشد.

آقامحمدیان تاکید کرد: منطقه زنجان دارای ۴۰ جایگاه cng  بوده که از این تعداد ۲۴ جایگاه بصورت تک منظوره و ۱۶ جایگاه بصورت ۲ منظوره می باشند . 

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان تصریح کرد: استاندارد سازی جایگاههای CNG منطقه زنجان به مرز ۱۰۰ درصد رسید. 

وی افزود: ۴۰ جایگاه CNG استان زنجان طی دو ماهه سالجاری مورد بازرسی قرار گرفتند.

منبع: www.mehrnews.com