استانداردسازی جايگاه‌های CNG چهارمحال وبختياری

Author:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزچهارمحال وبختیاری، سرپرست شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان گفت:با هدف ارتقاء سطح ايمنی وهمسان‌سازی استانداردهای صنعتCNG در استان بااستانداردهای ملی و بين‌المللی 100درصد جایگاه‌های عرضه کننده گاز طبیعی فشرده سی ان جی زیرپوشش شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه امسال استانداردسازی شدند. 

ساسان تیموری افزود: جهت ارتقاء سطح ايمنی وپايش استمراركيفيت جايگاه‌های عرضه گازطبيعی فشرده CNG فرايند اجرايی همسان‌سازی استاندارد مجاری عرضه سوختCNG منطقه مطابق با چك ليست سازمان ملی استانداردايران در38جايگاهCNGبه صورت كامل و 100 درصد اجرا و همه جايگاه‌هایCNG استان موفق به اخذگواهينامه از سازمان ملی استاندارد به نمايندگی شركت بازرسی كيفيت و تحقيقات صنعتی ايران شدند.
وی گفت:همچنين عملكردجايگاه‌های سی ان جی جهت آمادگی بيشتر سوخت‌رسانی مطلوب به مشتريان به صورت ادواری بازبينی ونظارت خواهند شد.

منبع: www.iribnews.ir