احداث جایگاههای عرضه فرآورده مایع و CNG

Author:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، جایگاههای عرضه فرآورده نفتی و CNG تحت پوشش برند و در قالب شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده نفتی و CNG به فعالیت ادامه خواهند نمود و به جای راه اندازی پمپ بنزین های جداگانه که هریک در مالکیت یک مالک حقیقی قرار دارد برندهایی برای جایگاههای عرضه سوخت تشکیل و هریک تعداد جایگاه را زیر پوشش قرار خواهند داد.

رئیس بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان با اشاره به ابلاغ روش جدید احداث جایگاههای عرضه فرآورده مایع و CNG توسط شرکت ملی پخش گفت: از این پس جایگاههای عرضه فرآورده نفتی و CNG تحت پوشش برند و در قالب شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده نفتی و CNG به فعالیت ادامه خواهند نمود و به جای راه اندازی پمپ بنزین های جداگانه که هریک در مالکیت یک مالک حقیقی قرار دارد برندهایی برای جایگاههای عرضه سوخت تشکیل و هریک تعداد جایگاه را زیر پوشش قرار خواهند داد

مهندس شینی افزود: شرکت صاحب صلاحیت یا برند می تواند از طریق احداث جایگاههای جدید؛ خرید جایگاههای موجود و یا فراهم آوردن خدمات مورد نظر در جایگاههای موجود بدون اصرار بر تجمع مالکیت به فعالیت بپردازد .

این مقام مسئول همچنین اظهارداشت: شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی و CNGوظیفه خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و توزیع به موقع آن در جایگاههای تحت پوشش و همچنین مسئولیت کمیت و کیفیت عرضه عرضه فرآورده های نفتی و CNG در هر جایگاه تحت پوشش را بارعایت استانداردهای مشخص شده بر عهده خواهند داشت .

رئیس بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان تصریح کرد: هدف اصلی راه اندازی شرکت صاحب صلاحیت یا برند ارتقا رفاه و ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مصرف کنندگان و نهایتاً بهبود کارایی سازمان و روشهای توزیع سوخت و برنامه های راهبردی شرکت ملی پخش با رویکرد جدید کسب و کار می باشد و می توان ارزیابی و هدف از این تغییر وچرخش استراتژیک در ماموریت سازمان را توسعه و تعالی سیستم برای رسیدن به اهداف جدید برشمرد که همراه خواهد شد با افزایش نظارت و کاهش تصدی گرها و در مجموع جایگزین شدن رقابت به جای انحصار و تقویت بخش خصوصی .

مهندس شینی بیان داشت: در این روش جدید توزیع فرآورده مایع و CNG – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی متولی ارزیابی و صدور مجوز فعالیت شرکت صاحب صلاحیت برند می باشد و بر اساس معیارهای تعیین شده نسبت به ارزیابی و صدور مجوزهای مربوطه اقدام می نماید.

وی خاطر نشان ساخت: معیارهای ارزیابی شرکتهای صاحب صلاحیت برند در بخش فرآورده مایع و CNG شامل شاخصهای توان مالی با سابقه اجرایی ؛ نیروی انسانی ؛ فرایند های داخلی کسب و کار به منظور بهبود در فرایندهای عملیاتی به منظور ارتقاء کیفیت و ایجاد زیست رقابتی خواهد بود.

منبع: www.tnews.ir