احداث جايگاههاي سوخت دومنظوره در جاده ها در اولويت قرار دارد

Author:

کرمان انلاين- محمدعلي وديعتي صبح يکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمت به مردم شريف از وظايف مهم و برجسته دولت و خدمتگزاران به اين مرزوبوم است و سهم ما از اين وظيفه الهي پيشرفت صنعتي استان در عرصه گازرساني، تامين گاز جايگاههاي CNG و تامين رفاه و آسايش مشترکين مردم است.

وي با اشاره به بحث آلودگي هوا و نقش گاز طبيعي در کاهش اين آلودگي ها تصريح کرد: خودروها به عنوان يکي از مهمترين دلايل آلودگي هواي شهرها هستند که بايد با افزايش سهم گاز طبيعي به عنوان سوخت خودروها گام مهمي در راستاي کاهش آلودگي هوا و عواقب مخرب آن برداشت.

وديعتي با بيان اينکه از 74 جايگاه CNG کرمان، 34 مورد آن دو منظوره و 40 مورد ديگر تک منظوره است، ادامه داد: 113 ميليون متر مکعب گاز طبيعي از ابتداي سال تاکنون در بخش جايگاه هاي CNG استان مصرف شده است که بطور متوسط پنج درصد مصرف گاز استان را شامل مي شود.

وي با ابراز اميدواري در خصوص احداث جايگاههاي سوخت CNG در استان کرمان در سالهاي اتي افزود: استان پهناور کرمان روزبه روز در حال توسعه و تغييرات شگرفي در تمامي زمينه هاي صنعتي، ساختماني، راه و شهرسازي و… است.

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: اميد است با تخصيص بودجه مناسب در سالهاي آتي جايگاههاي سوخت بيشتري را به بهره برداري برسانيم و يکي از الويتهاي کاري احداث جايگاههاي دومنظوره در مسير جاده هاي استان است.