احتمال استمرار قیمت کنونی گاز

Author:

قرایی در پاسخ به سوال شهرآرا مبنی بر اینکه با توجه به این استقبال آیا دولت قرار است در فصل پاییز قیمت گاز طبیعی را به حالت سابق خود بازگرداند؟ خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های دولت جایگزینی گاز طبیعی به‌جای مصرف بنزین است و با توجه به این سیاست این احتمال می‌رود که همین رویه تابستان در فصول بعد هم ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه فروش روزانه ۶۴ باب جایگاه سطح شهر مشهد ٩٣۵ هزار مترمکعب است، عنوان کرد: امروز ۴باب جایگاه گاز طبیعی دیگر در سه نقطه از شهر مشهد و یک نقطه در قوچان به بهره‌برداری رسیده است که با اضافه شدن این ۴جایگاه تعداد جایگاه‌های گاز طبیعی در سطح استان به ١٣٠جایگاه
رسیده است.