اجرای گازرسانی به بخش کجور از طریق روش CNG

Author:

نماینده مردم نوشهر گفت: با توجه به صعب العبور بودن پروژه گازرسانی برای نخستین بار به روش سی ان جی در استان مازندران در بخش کجور اجرایی می شود.

قاسم احمدی لاشکی در گفت و گو با ایسنا مازندران با اشاره به آغاز نصب علمک گاز در شهر پول بخش کوهستانی کجور اظهار کرد: با توجه به صعب العبور بودن این پروژه برای نخستین بار به روش سی ان جی در استان مازندران در بخش کجور اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه مدیر عامل شرکت گاز مازندران و مسئولان شهرستان در این پروژه پیگیری زیادی داشته اند افزود: بعد از نصب علمک مهم ترین پروژه ایجاد و احداث ایستگاه سی ان جی است که مقدمات کار و تسطیح زمین در دو شهر پول و کجور در حال انجام است و بعد از آن تجهیرات ایستگاه از تهران به محل انتقال می یابد که زمان بر است.

نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت درمجلس با اشاره به حساسیت این پروژه و سنگین بودن آن تصریح کرد: کارشناسان شرکت گاز به لحاظ فنی نظارت کافی را در این طرح بزرگ دارند تا مشکلی پیش نیاید.

احمدی لاشکی گفت: بر اساس آنچه وعده داده شد باید تا پایان شهریور ماه فضای ایستگاه آماده شود تا بتوان دستگاه ها را نصب کرد.

وی با اشاره به تعویق در اجرای پروژه شهر کجور اظهار کرد: در این شهر به لحاظ عدم تحویل به موقع زمین و نهایی شدن آن به عقب افتاد، اما در حاضر این زمین آماده تحویل است و پیمانکار ظرف دو هفته نقشه زمین را برای نهایی شدن تحویل شرکت می دهد.

وی با اشاره به پیشنهاد پیوستن روستای استانکرود به شهر پول و پیچلو به شهر کجور جهت اجرای پروژه گاز ابراز کرد: به لحاظ نزدیک بودن این دو روستا به پول و کجور می توانند همزمان گازدار شوند.

نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت درمجلس تاکید کرد: بخش کجور دارای ۶۸ پارچه آبادی دیگر است که باید برای گازرسانی کم کم دیده شوند.

احمدی افزود: خواسته روستائیان بخش کجور به صورت مکتوب به وزیر نفت داده شد و از وی برای تسریع گازرسانی به سایر روستاهای بخش کجور قول گرفته شد و وی نیز به صورت مکتوب نامه داد.

وی تصریح کرد: امسال برای گازرسانی به روستاهای بخش کجور باید طراحی و نقشه های آن نهایی شود و برای سال ۹۷ نیز در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس خاطر نشان کرد: در صورت مهیا شدن شرایط کلنگ افتتاح گاز روستاهای بخش کجور ظرف یکسال انجام می شود.

احمدی تاکید کرد: لوله گذاری اصلی گاز به بخش کجور باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به شبکه فعلی متصل شود و از سوی دیگر نیز موانع زیادی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی با اعمال سخت گیرانه بر سرراه این پروژه است.

منبع: www.mazandaran.isna.ir