آمادگی برای سوخت رسانی به مسافرین نوروزی در قم

Author:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از آمادگی این شرکت برای سوخت رسانی به مسافرین نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای وزارتی با اشاره به قرار گرفتن قم در مسیر  18 استان کشور گفت: در استان قم 74 جایگاه عرضه سوخت مایع و CNG ، از جمله 50 باب جایگاه عرضه سوخت تک و دو منظوره ، 6 باب جایگاه عرضه بنزین کوچک کنار خیابانی و 18 جایگاه CNG تک منظوره فعال است که طبق تعاملات و هماهنگی های انجام شده با مدیران جایگاه ها و نظارت مستمر در این خصوص هیچ مشکلی برای سوخت رسانی در ایام نوروز وجود ندارد.

وی از طرح کنترل و نظارت به منظور بررسی وضعیت ارائه خدمات از لحاظ کمی ، کیفی ، فنی و خدمات عمومی از 26 اسفند ماه تا 17 فروردین سال جدید  خبر داد و افزود: 14 گروه از کارشناسان واحد های مختلف شرکت در این طرح حضور مستمر دارند.

خاطرنشان می شود مردم می توانند پیشنهادات و شکایات خود را به سامانه 06927 ارسال کنند.

منبع: www.iribnews.ir