آمادگي جايگاههاي توزيع CNG براي دوره نوروز

Author:

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت سی ان جی از آمادگی برای خدمات رسانی در دوره نوروز خبر داد و گفت : همه جایگاه ها از نظر ایمنی و ظرفیت ، بازرسی و نظارت شده است. اردشیر دادرس در گفتگو با این رادیو افزود : خوشبختانه استفاده از سوخت سی ان جی رو به افزایش است وامیدواریم دولت با اجرای بسته های حمایتی بسترهای لازم را برای توسعه جایگاه های سی ان جی اجرایی کند. وی افزود : بر اساس استانداردهای جهانی باید برای یکهزار خودرو یک جایگاه ایجاد شود و به بیش از 1000 جایگاه دیگر نیاز داریم. دادرس گفت : بیش از 3 میلیون و 800 هزار خودرو گاز سوز داریم که باید 3 هزار و 800 جایگاه سی ان جی ساخته شود که بیش از 1000 جایگاه کمبود داریم. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت سی ان جی با بیان اینکه این نوع سوخت ، ایمن است ، افزود : در بیش از 99 درصد موارد سوخت رسانی مشکل ایمنی نداریم اما اگر مخزن سی ان جی دستکاری و جوشکاری شود ، ایمنی آن از بین می رود و احتمال انفجار وجود دارد. دادرس گفت : در تهران شعاع دسترسی به جایگاه سوخت سی ان جی 13 کیلومتر است که باید به کمتر از 4 کیلومتر کاهش یابد و در این زمینه انتظار داریم دولت مشوق های لازم را برای توسعه جایگاه ها در نظر بگیرد. وی افزود : 90 درصد تاکسی ها گاز سوز هستند و امیدواریم سهم گاز طبیعی در سوخت ناوگان عمومی هم افزایش یابد.