۶۷ طرح پتروشیمی در کشور فعال است

Author:

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:


🔹️هم‌اکنون ۱۰۱ طرح با سرمایه مورد نیاز ۷۰ میلیارد دلار در این صنعت در جریان است، حدود ۶۷ طرح از این طرح‌ها هم‌اکنون فعال است که در مجموع با اجرای این ۱۰۱ طرح، ۱۰۰ میلیون تن به ظرفیت این صنعت افزوده می‌شود.
🔹️ در شرایط کنونی هلدینگ خلیج فارس ۲۲ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد دلار در دست اجرا دارد که هفت طرح از این تعداد بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند و ۱۳ طرح‌ در دست اجرای شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با مجموع سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلار قرار دارد .شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان نیز ۶ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ میلیارد دلار و هلدینگ پترو فرهنگ به‌عنوان یک هلدینگ فعال در صنعت پتروشیمی هم ۵ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۴ میلیارد دلار در دست اجرا دارد.