۵ برابر دنیا گاز مصرف می‌کنیم

Author:

رمضانعلی سنگدوینی ؛رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس:

از حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب گاز که وارد شبکه می شود بالغ بر ۶۸۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری به مصرف می رسد که ادامه این روند تهدیدی برای تولید و صنعت کشور به شمار می رود.
چرا ما باید ۵ برابر دنیا گاز مصرف کنیم؟ از سال ۸۹ هدفمندی یارانه ها را برای بهینه سازی مصرف اجرایی کردیم، از آن زمان تا به امروز در این حوزه چه کاری انجام دادیم؟ فقط آمدیم در و پنجره های دوجداره را در برخی جاها اجرایی کردیم و بعد کار را کلا رها کردیم. در حوزه تجهیزات مصرفی مردم که انرژی بر هستند چه کاری انجام دادیم؟ آیا بازدهی آن ها را افزایش دادیم؟

منبع : https://www.naftema.com/