۱۵ میلیون لیتر بر ظرفیت بنزین کشور افزوده شده است

Author:

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیون لیتر بر ظرفیت بنزین کشور افزوده شده و به طور کلی اکنون ظرفیت از تولید پیشی گرفته است.

آقای علی زیار قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت و یک پالایشگاه میعانات گازی در کشور وجود دارد.

او گفت: پالایشگاه نفت آبادان بزرگترین واحد تقطیر پالایشگاهی است که تولید آن به ۲۱۰ هزار بشکه نفت می‌رسید که با راه اندازی بخشی دیگر ظرفیت آن از ۳۶۰ هزار بشکه به ۴۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به گفته زیار، یکی از مهمترین دلایل احداث این پترو پالایشگاه تأمین سوخت و بنزین و حتی جلوگیری از واردات بنزین است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیون لیتر بر ظرفیت بنزین کشور افزوده شده است به طور کلی اکنون ظرفیت از تولید پیشی گرفته است، اما در صورت رشد مصرف ممکن است مصرف از تولید پیشی بگیرد.

او گفت: ظرفیت پالایشگاهی ستاره خلیج فارس از ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه نفت  به۴۵۰ بشکه در روز رسیده است.

منبع : https://www.yjc.ir/