گرچه ناترازی بنزین وجود دارد اما بنزین وارد نکردیم

Author:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:
قیمت بنزین علیرغم اینکه بارها مطرح شده هیچ برنامه از سوی دولت و مجلس برای افزایشش وجود ندارد اما باز عده‌ای دنبال شایعه افکنی هستند دوباره تاکید می‌کنیم هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
تا کنون واردات بنزین نداشتیم و بحثی که در رابطه ناترازی تولید و مصرف مطرح است ولی نیازی به واردات نداشتیم.در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد افزایش بنزین داشتیم به طوریکه هم اکنون روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم.