کمبود بنزین داریم؟

Author:

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران :
هرچند مشکلی بابت کمبود بنزین وجود ندارد اما در استان‌های شمالی باتوجه به تردد زیاد خودرو در روزهای تعطیل پایان فصل تابستان، گاهی نفتکش‌ها در ترافیک قرار گرفته و تا حدی منجر به تاخیر شده است اما در کل اوضاع؛ از نظر توزیع و‌ ارسال سوخت به جایگاه‌ها به سامان بود.

منبع: نفت ما