کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی ها به دلیل افت گاز

Author:

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:


تمامی پتروشیمی‌های گازی کاهش تولید داشته اند از خراسان گرفته تا یاسوج تمامی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای ظرفیت تولید شأن به ۷۰ درصد رسیده است. سال گذشته ۶۸۰ میلیون دلار عدم و نفع برای پتروشیمی‌ها وجود داشت و هیچ پیش بینی از این مساله وجود ندارد و ممکن است ضرر سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، زیرا تولید هم افزایش چندانی نداشته است.