پیشنهاد انجمن CNG به دولت برای حل مشکل بنزین

Author:

رئیس انجمن صنفی سی ان جی :

پیشنهادی را به وزارت نفت برای عرضه رایگان سی ان جی به مدت سه سال ارائه دادیم که در صورت موافقت با این طرح افزایش قابل توجه تقاضا برای سی ان جی اتفاق خواهد افتاد و پیش بینی ما کاهش مصرف روزارنه حداق 20 میلیون لیتر بنزین در سال اول و جایگزینی سی ان جی خواهد بود. سودآوری این طرح در صورت موافقت دولت ، حدودا 2 میلیارد دلار در سال برای کشور منافع اقتصادی خواهد داشت و دولت میتواند علاوه بر بی نیاز شدن کشور به واردات بنزین، مازاد بنزین تولیدی خود را صادر کند و ارز آوری خوبی برای کشور ایجاد کند.

منبع : https://www.naftema.com/