وضعیت کارت هوشمند سوخت خود را اینترنتی مشاهده کنید

Author:

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز:
در حال حاضر کلیه مالکین وسایل نقلیه می‌توانند در بستر اینترنت از طریق آدرس https://sakha.epolice.irو پس از انجام فرایند احراز هویت، نسبت به رهگیری کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه خود اقدام کنند.
اگر کارت سوخت خودرویی در یکی از باجه‌های معطله پستی وجود داشته باشد، مالک خودرو می‌تواند به همراه مدارک شناسایی خود و خودرو به همان باجه معطله ذکر شده در سامانه رهگیری مرسولات پستی مراجعه و کارت خود را دریافت کند.

منبع: نفت ما