وزارت نفت و تشدید بازرسی ادواری جایگاه های سوخت

Author:

 تین نیوز | بازرسی، نظارت و مشاوره در زمینه احداث و ساخت جایگاه های CNG با هدف احداث جایگاه ها منطبق با استاندارد های ملی و بین المللی به منظور کاهش عدم انطباق های موجود در طراحی و حین بهره برداری است تا ایمنی و عملکرد کلیه تجهیزات تضمین شود. مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این خصوص در گفتگو با تین نیوز گفت: طرح بازرسی ادواری جایگاه های سوخت از سال 92 آغاز شده که بر اساس برنامه این کار در سال 94 با شدت عمل بیشتری دنبال خواهد شد. امیر وکیل زاده در این باره گفت: وزارت نفت در این خصوص برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار دارد تا در کنار جایگاه های از پیش تاسیس، جایگاه های تازه احداث شده نیز مورد بازرسی ادواری قرار گیرند زیرا این اقدام باعث رشد مطلوب خدمات رسانی می شود. وی تاکید کرد: پیگیری بازرسی ادواری خودروها با همکاری سازمان استاندارد و وزارت نفت در دستور کار است و به همین منظور قرار است وزارت کشور نیز در این رابطه ورود پیدا کند. همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است با بهره گیری از روش‌های کارآمد تر، بخش خصوصی و دولتی به یک سو گام بردارند. وکیل زاده با بیان اینکه شرکت های بازرسی با انتخاب سازمان ملی استاندارد اقدام به این کار می کنند، افزود: سازمان ملی استاندارد با بررسی صلاحیت شرکت ها، تعداد مشخصی از بازرسین را به کار بازرسی ادواری گماشته و نتایج را مورد بازبینی قرار می دهد. امروزه زندگی و پیشرفت، الزامات خاص خود را دارد بحرانهای بوجود آمده در عرصه تامین انرژی در سطح بین المللی و تدبیر در جهت بهره گیری از فرصتهای پیش رو دولت ها را بر آن می دارد تا از حداکثر منابع و امکانات موجود بهره گیری نمایند، جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) فرصتی بی بدیل در جهت استفاده از منابع عظیم گازی کشور است که در آینده مجبور به توسعه و گسترش این صنعت هستیم.

منبع: www.tnews.ir