هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای تأمین بنزین در کشور وجود ندارد

Author:

جواد اوجی، وزیر نفت:

برای اربعین سوخت استان‌های غرب کشور تأمین و ذخیره شده است تا کسانی که به سفر اربعین می‌روند دغدغه و مشکلی در این باره نداشته باشند؛ کارت سوخت در تمام جایگاه‌ها وجود دارد.

طبق مصوبه به هر فرد ۶۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومان و ١۵٠ لیتر سوخت ٣ هزار تومان اختصاص داده شده است.

منبع: پالایش و پخش