نمی‌توانیم تقاضای روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین را پاسخ دهیم

Author:

ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایشی گفت: روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که تاکنون پاسخگوی تقاضا بوده است، اما نباید انتظار بیش از حد از پالایشگاه‌ها داشت.

تولید بنزین نسبت به گذشته افزایش یافته اما طبیعتا با ظرفیت فعلی ما نمی‌توانیم تقاضای روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین را پاسخ دهیم، مگر اینکه سایر پالایشگاه‌ها از جمله طرح مهر خلیج فارس به بهره‌برداری برسد.

منبع : https://khatenergy.ir/