ممنوعیت عرضه CNG به خودروهای غیراستاندارد

Author:

مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور گفت: ۲ میلیون خودور در کشور غیرمجاز دو گانه سوز شده اند و جایگاه‌های CNG، بزودی به این خودروها سوخت ارائه نمی کند.

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره خودروهایی که به صورت غیرمجاز نسبت به نصب مخزن CNG اقدام می‌کنند، گفت: خودروهایی که به صورت غیرمجاز نسبت به دوگانه‌سوز اقدام می‌کنند، قطعا در آینده نزدیک جایگاه‌های CNG از ارائه سوخت به این خودروها خودداری می‌کنند. 

وی ادامه داد: شرکت پخش به دنبال این است که جایگاه‌های CNG را آنلاین به سامانه مدیریت معاینه فنی کشور (سیمفا) متصل کند تا خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، از سوخت‌گیری این خودروها جلوگیری شود. 

مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشورگفت: خودروهایی که قصد دوگانه‌سوز شدن دارند، در کارگاه‌های مجاز نسبت به نصب مخازن و تبدیل خودروها به دوگانه سوز اقدام کنند و گواهی سلامت دریافت کنند تا از مراکز معاینه فنی بتوانند تأییدیه معاینه فنی را دریافت کنند. 

وی یادآور شد: در حال حاضر دو میلیون خودرو فاقد گواهی سلامت هستند و قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد که تاکنون متأسفانه وقفه‌ای در این خصوص رخ داده است. 

مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور تأکید کرد: این تعداد از خودروها که فاقد گواهی سلامت هستند، نمی‌توانند به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و در  آینده‌ای نزدیک توسط پلیس اعمال قانون می‌شوند. 

وی ادامه داد: بنابراین هر چه سریع‌تر خودروهایی که گازسوز شده‌اند و گواهی سلامت دریافت نکرده‌اند، باید نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند و در اسناد مالکیت خودروها نیز دوگانه‌سوز لحاظ شود تا بتوانند از معاینه فنی استفاده کنند و توسط پلیس نیز جریمه نشود. 

قیصر یادآور شد: در حال حاضر به طور کافی کارگاه‌های مجاز نصب مخازن دوگانه‌سوز در کشور وجود دارد و در مراکز معاینه فنی، خودروها دوگانه‌سوز نمی‌شوند.

منبع خبر