مقایسه قیمت بنزین و CNG در ایران و کشورهای مختلف+جدول

Author:

با بازگشت سهمیه بندی بنزین در ایران، نسبت قیمت CNG به بنزین از حدود یک دوم به حدود یک هفتم افزایش یافت و افزایش فاصله قیمت این دو نوع سوخت، تقاضا برای سوخت CNG را در ایران افزایش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فاصله قیمتی عرضه سوخت CNG و عرضه بنزین، همواره به عنوان یکی از چالش های افزایش تقاضا برای سوخت CNG مطرح بوده چرا که کارشناسان امر معتقدند این فاصله قیمتی باید به اندازه ای باشد که یک فاکتور محرک در جهت ایجاد جذابیت به سمت مصرف CNG محسوب شود.
تا آبان ماه سال 98 که قیمت بنزین 1000 تومان و تک نرخی بود، قیمت CNG حدودا نصف قیمت بنزین در کشور بود و این فاصله قیمتی، نمی توانست به اندازه مطلوب، محرک جایگزینی CNG با بنزین باشد. با بازگشت سهمیه بندی بنزین از بامداد 24 آبان ماه 98، فاصله قیمت CNG با قیمت بنزین آزاد، از یک دوم به حدود یک هفتم رسید و این فاصله قیمتی یک ابزار محرک تقاضا برای سوخت CNG بود؛ چرا که مصرف CNG از حدود 19 میلیون مترمکعب در روز به حدود 24 میلیون مترمکعب در روز رسید و تقاضا برای ثبت نام تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز به طور قابل توجهی افزایش یافت.
فاصله قیمت بنزین و CNG در کشورهای مختلف دارنده خودروهای دوگانه سوز بدین شرح است:
کشور
نسبت قیمت CNG به بنزین
آرژانتین
 یک سوم
چین
یک دوم
برزیل
یک سیزدهم
پاکستان
یک پنجم
روسیه
یک سوم
هند
یک دوم
ترکیه
0.8
ایران
یک هفتم (بنزین آزاد) و یک سوم (بنزین یارانه ای)

منبع: خبرگزاری تسنیم