مصرف بنزین به ۱۰۳.۵میلیون لیتر در روز رسید

Author:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:


🔹️متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای سال تاکنون ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده و متأسفانه در شرایطی که هرساله در فصل سرما شاهد کاهش مصرف بنزین هستیم، امسال زمستان مصرف بنزین کاهش نیافته و شاهد مصرف بی‌رویه این فرآورده نفتی هستیم.