مدیران عامل پتروشیمی دهدشت و اندیمشک منصوب شدند

Author:

با صدور حکمی؛ محمد شکری بعنوان مدیرعامل پتروشیمی دهدشت و همچنین رحیم محمدی مهر بعنوان مدیرعامل پتروشیمی اندیمشک منصوب شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”، شکری پیش از این مدیر تدارکات و مدیر خدمات فنی اروند و مدیر پروژه پتروشیمی دهدشت بود. همچنین محمدی مهر نیز پیشتر رییس خدمات فنی پتروشیمی تندگویان بود.

منبع : https://www.naftema.com/