مجمع هلدینگ خلیج فارس لغو شد

Author:

پیرو آگهی منتشره درتاریخ دوم بهمن در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۷ بهمن به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.

منبع : https://www.naftema.com/