مالک شریعتی : نیاز به یک میلیارد دلار واردات سوخت داریم

Author:

صحبت‌های مهم مالک شریعتی درباره وضعیت بحرانی بنزین و گازوئیل/ نیاز به یک میلیارد دلار واردات سوخت داریم.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق پیش‌بینی دولت در سال جاری، مجموعا یک میلیارد دلار شامل حدود ۶۰۰ میلیون دلار واردات بنزین و حدود ۳۰۰ میلیون دلار واردات گازوئیل خواهیم داشت.

🔹این موارد، جزو مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه است. طبق این مفروضات، درآمد دولت از محل فروش داخلی گازوئیل، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ این در حالی است که معادل ریالی ۳۰۰ میلیون دلار واردات گازوئیل، بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

🔹این مسیر قابل ادامه نیست چون روزی کشور را دچار مشکل می‌کند. باید حتما ریل‌گذاری را در حوزه بنزین و گازوئیل تغییر دهیم. در مقاطع کوتاهی از سال ۱۴۰۱ نیاز به واردات سوخت داشتیم و این اتفاق افتاد.