كمك مالي 400 ميليون توماني شركت پتروپالايش سهروردي صفاهان به محکومين مالی جرایم غیر عمد

Author:

شرکت پتروپالايش سهروردي صفاهان با اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال کمک نقدي، مقدمات آزادي تعدادي از زندانيان جرائم غير عمد را رقم زد تا ايشان به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگردند.
به گزارش روابط عمومي و بين الملل شرکت پتروپالايش سهروردي صفاهان، طي آييني با حضور محمد سرمدي مديرعامل، اين شركت در جهت اجراي مسئولیت‌های اجتماعي و آزادي زندانيان جرايم غير عمد مشاركت نمود و با اين كار خداپسندانه چند تن از زندانيان، به آغوش خانواده بازگشتند.
شركت پتروپالايش سهروردي صفاهان در راستاي پيشبرد اهداف هلدينگ پتروپالايش اصفهان بر محور توقف خام فروشي، توليد فرآوردههاي با ارزش افزوده بالا و صادرات محصولات با هدف نگاهداشت محيط زيست، چابك سازي سازمان، كاهش بوروكراسي، تسريع در اجراي پروژههاي بزرگ پترو پالايشي، افزايش توليد محصولات با ارزش بنزين و گازوئيل، توليد محصول با ارزش پروپيلن فعاليت مي كند.