قطع گاز جایگاه‌های CNG تهران صحت ندارد

Author:

رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی:

در حال حاضر جایگاه های سوخت سی ان جی در تهران در حال خدمت رسانی هستند و قطع گاز صحت ندارد. با توجه به قطعی جایگاه های سی ان جی در بعضی استان ها الگوی مصرف گاز سی ان جی داران تغییری نداشته و لذا جایگاه های سی ان جی تهران تعطیل نمی شود.در حال حاضر در برخی از نقاط شمالی کشور برخی از جایگاه های سی ان جی قطع شده اند و مابقی استان ها در مدار کامل قرار دارند.

منبع : https://www.naftema.com/