قطع انشعاب گاز دو جایگاه CNG در شهرستان بروجرد

Author:

قنبریان گفت: انشعاب گاز دو جایگاه CNG غیراستاندارد در بروجرد به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی و استاندارد سازی قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، « مرضیه قنبریان» امروز(۸ آبان) در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نظارت و بازسی تیم های ارزیاب استاندارد استان به صورت مستمر از مراکز تولیدی و خدماتی انجام می شود.
مدیرکل استاندار لرستان افزود: به منظور تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان، و هم چنین مالکان و کارکنان جایگاه ها و در راستای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن سوخت گیری، دو جایگاه CNG به دلیل داشتن موارد متعدد عدم انطباق های پر خطر و با خطر متوسط، مشمول قطع انشعاب گاز قرار گرفتند.
وی با اشاره به این موضوع که استاندارد سازی و بازرسی ادواری از جایگاه های CNG مشمول مقررات استاندارد اجباری است، بیان کرد: این مهم در تمامی جایگاه های CNG در سطح استان در طول سال و با استفاده از توان کارشناسی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می شود.
قنبریان خاطرنشان کرد: همچنین برای یک جایگاه CNG دیگر به دلیل داشتن عدم انطباق های متعدد، درخواست قطع انشعاب گاز شده است.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در صورت عدم همکاری مالکان و یا بهره برداران جایگاهای CNG با شرکت های بازرسی همکار استاندارد، در خصوص استانداردسازی و انجام بازدیدهای دوره ای، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، انشعاب گاز جایگاه ها قطع خواهد شد.

منبع: http://tnews.ir