صعود یک پله‌ای ایران در اوپک

Author:

آژانس بین‌المللی پول تولید نفت ایران در آخرین ماه ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و از صعود ایران به جایگاه چهارم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک خبر داد.
ایران که در پی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا با کاهش قابل توجه تولید نفت مواجه شده و از دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم نزول کرده بود.
عربستان با تولید روزانه ۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک در دسامبر ۲۰۱۲ بوده و پس از این کشور، عراق با ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز در رتبه دوم و امارات با ۳.۲۳ میلیون بشکه در روز در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

منبع : https://www.naftema.com/