شرکت پالایش نفت تهران چهار تفاهم‌نامه پژوهشی امضا کرد

Author:

🔹شرکت پالایش نفت تهران چهار تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت فناوران شریف، دانشگاه علم و صنعت و پارک فنآوری پردیس امضا کرد.

🔹تفاهم‌نامه همکاری‌های متقابل دانش‌بنیان و فناورانه از سوی محمد خزائی، رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تهران و سید عظیم حسینی، ریاست دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب امضا شد.