سو مدیریت و ناکارآمدی در نفت و گاز گچساران منجربه تیراندازی شد

Author:

به دنبال تصمیمات نابخردانه مدیرعامل نفت و گاز گچساران که باعث جابجایی یکی از کارکنان شرکت شده بود ؛ این فرد پس از مشاجره با مسئولین شرکت نفت و گاز گچساران اقدام به تیراندازی با سلاح گرم کرد که منجربه کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن از کارکنان شد.
گفته می شود وضعیت دو تن از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است.