سهمیه بندی CNG در صورت کمبود گاز

Author:

رئیس انجمن سی ان جی تهران:


در صورت کمبود گاز پس از صنایع، پتروشیمی و سیمانی ها ، گاز سی ان جی ها هم سهمیه بندی شود. با توجه به اینکه هنوز اعمال محدودیت نشده است اطلاعات دقیقی از این مساله در دست نیست و به نظر می‌رسد با توجه به عرضه و تقاضا سهمیه بندی اعمال شود.