سرریز شدن بنزین از باک خودروها بدلیل نبود قطع کن!+عکس

Author:

متاسفانه در جایگاه های سوخت کشور اکثرا برچسب “قطع کن ندارد” بسیار مشاهده شده است!

 نفت ما در توئیتی نوشت:‏ابتدایی ترین روش در کاهش هدر رفت ‎بنزین در تمام دنیا، استفاده از قطع کن در نازل های پمپ بنزین بوده که متاسفانه در جایگاه های سوخت کشور اکثرا برچسب “قطع کن ندارد” بسیار مشاهده شده است! سرریز شدن بنزین از باک خودروها بدلیل خرابی قطع کن در جايگاه های سوخت وحشتناک است! 

منبع: نفت ما