رکورد طلایی پتروشیمی پردیس علی رغم قطعی ۸۲ روزه گاز

Author:

مدیرعامل پتروشیمی پردیس در گفت و گوی تصویری با “نفت ما” خبر داد؛
رکورد طلایی پتروشیمی پردیس علی رغم قطعی ۸۲ روزه گاز

جمشیدی:
پتروشیمی پردیس ۱.۳ میلیارد دلار صادرات و فروش خارجی داشته و معادل ۴۰۰ میلیون دلار هم به کشاورزان داخلی اختصاص داده شده بنابراین در مجموع شپدیس توانسته رکورد بیش از ۱.۷ میلیارد دلار درآمد را ثبت نماید. این رکورد طلایی با احتساب ۸۲ روزه قطعی گاز به عنوان خوراک اصلی پتروشیمی پردیس اتفاق افتاد در حالی که در سال قبلتر فقط۲۰ روز گاز برای پتروشیمی پردیس قطع شده بود.