در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی دیده نشد

Author:

عبدالعلی رحیمی مظفری؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس:


🔸️ آن طوری که مشخص است در لایحه بودجه سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای فرآورده های نفتی و گازی و حامل های انرژی دیده نشده است. اینکه بیان می شود قرار است سال آینده قیمت بنزین، گازوئیل و گاز افزایش پیدا کند اصلا چنین چیزی در دستورکار دولت و مجلس نیست و اگر هم دولت بخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد مجلس این اجازه را نخواهد داد.باز تاکید می کنم در سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلا در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.