در شش ماهه اول امسال ٣,٧ میلیارد مترمکعب سی ان جی جایگزین بنزین شد

Author:

 

مصرف سوخت مایع کشور در نیمه نخست امسال به بیش از ٣٨ میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی رسید.

به گزارش مجله صنعت سی ان جی به نقل از ایسنا، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در ١٨٦ روز نخست امسال میزان مصرف گازمایع (ال پی جی) بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما (ATK) به بیش از ٣٨ میلیارد لیتر رسید.

منصور ریاحی میانگین مصرف روزانه بنزین ٦ ماهه نخست امسال را ٧٢,٧ میلیون لیتر اعلام و اظهار کرد: در این بازه زمانی، در مجموع بیش از ١٣.٥ میلیارد لیتر بنزین تامین، توزیع و مصرف شده است.

به گفته وی مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال، ٣,٢ درصد افزایش داشته است.

ریاحی همچنین درباره مصرف گازوییل (نفت‌گاز) نیز گفت: در ١٨٦ روز نخست امسال مصرف این فرآورده نفتی با میانگین روزانه ٨٣ میلیون ٣٠٠ هزار لیتر به حدود ١٥,٥ میلیارد لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ١٦.٧ درصد کاهش داشته است.

وی میانگین مصرف روزانه نفت کوره را در ٦ ماهه نخست امسال ١٠ میلیون لیتر اعلام و اظهار کرد: در این مدت چهار میلیارد و ٦٥٠ میلیون لیتر نفت کوره مصرف شد که در قیاس با مدت مشابه پارسال از ٣١,٤ درصد کاهش حکایت دارد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که تامین و گاز مایع (ال پی جی) نیز از جمله مسئولیتهای این شرکت است، تصریح کرد: در ١٨٦ روز گذشته، روزانه به طور میانگین ١٠ میلیون لیتر از این نوع فرآورده (ال پی جی) توزیع و مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١,١ درصد کاهش داشت.

ریاحی مصرف میانگین روزانه نفت سفید ٦ ماه نخست امسال را نیز چهار میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر اعلام و اظهار کرد: مصرف این فرآورده نفتی نیز در این مدت به ٧٨١ میلیون و ٢٠٠هزار لیتر رسید که از کاهش ١٦ درصدی آن نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد.

وی همچنین مصرف سوخت هواپیماهای مسافری را نیز ٧٤٤ میلیون لیتر اعلام و اظهار کرد: در ٦ ماهه نخست امسال به طور میانگین چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما توزیع و مصرف شده است.

٣,٧ میلیارد مترمکعب سی ان جی جایگزین بنزین شد

به گفته ریاحی مصرف سی ان جی نیز در ٦ ماهه نخست امسال به طور میانگین ٢٠ میلیون مترمکعب در روز بوده که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد سه تا چهار درصدی داشته است.

وی مصرف این سوخت پاک را در نیمه نخست امسال بیش از ٣,٧ میلیارد متر مکعب اعلام کرد.

ثبت روزانه ١١,٨ میلیون لیتر بانکرینگ نفت کوره و گازوییل

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در بخشی دیگر درباره بانکرینگ (سوخترسانی به کشتیها) نیز گفت: در این بازه زمانی به طور میانگین روزانه بیش از ١١ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر نفت کوره و گازوییل (نفت گاز) بانکرینگ شده است.

ریاحی میانگین روزانه بانکرینگ نفت کوره را در ٦ ماه نخست امسال ١١ میلیون لیتر و بانکرینگ نفت کوره را نیز در این بازه زمانی ٨١٢ هزار لیتر اعلام کرد.

وی فروش صادراتی بنزین هواپیما را از دیگر فعالیتهای ٦ ماهه امسال برشمرد و به پایگاه خبری وزارت نفت گفت: در این بازه زمانی ٩ میلیون لیتر سوخت هواپیما به شرکتهای خارجی طرف قرارداد افروخته شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره صادرات گازمایع نیز گفت: در ٦ ماه نخست امسال روزانه ١,٢ میلیون لیتر ال پی جی صادر شده است.

خبر از شانا