حل ناترازی گاز اولویت همکاری با چین/ تکنولوژی بهینه‌سازی در دستان چینی هاست

Author:

محمدرضا اکبری، استاد دانشگاه در گفتگو با برنا پیرامون حوزه‌های همکاری بین ایران و چین گفت: اصلی‌ترین چالش کشور ناترازی گاز است، لذا مهم‌ترین زمینه همکاری با چین باید در این زمینه باشد و با تمرکز در این حوزه‌ها، شاهد توسعه و افزایش تولید پارس جنوبی باشیم.

وی افزود: باید اتلاف انرژی را که حدود 40 درصد است، با بهینه سازی رفع کرد؛ اصلی‌ترین مسئله بهینه‌سازی موضوع فناوری است که با توجه به دارا بودن تکنولوژی توسط چینی‌ها، اقدامات مثبتی می‌تواند شکل بگیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چینی‌ها می‌توانند در صادرات گاز نیز، بعد از حل ناترازی کمک کنند و در توسعه پروژه‌های LNG همکاری‌های بسیار زیادی با ما داشته باشند.