حذف ۷۰ درصدی کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها

Author:

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت:تعداد کارت‌های آزاد سوخت تا ۷۰ درصد در جایگاه‌ها کمتر می‌شود یه طوری که متقاضیان حتما برای سوختگیری باید از کارت شخصی خود استفاده کنند.

  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”، اسدالله قلی زاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت:تعداد کارت‌های آزاد سوخت تا ۷۰ درصد در جایگاه‌ها کمتر می‌شود به طوری که متقاضیان حتما برای سوختگیری باید از کارت شخصی خود استفاده کنند.
او گفت: تمام کسانی که کارت سوخت دریافت نکرده اند، باید برای و کارت‌های المثنی خود اقدام کنند چرا که در حال حاضر در هر سکوی نازل سوختگیری یک عدد کارت سوخت وجود دارد. براین اساس از روز گذشته حذف ۷۰ درصدی کارت سوخت آزاد جایگاه‌های کشور اجرایی شده است و متقاضیان می‌بایست از کارت سوخت شخصی خودرو خود استفاده کنند.

منبع : https://www.naftema.com/