جزییات بودجه ۱۴۰۲

Author:

با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها نسبت به سال گذشته رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.