ثبت رکورد ۱.۳ میلیارد دلاری فروش در پتروشیمی پردیس

Author:

جمشیدی،در مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پردیس خبر داد:


ثبت رکورد ۱.۳ میلیارد دلاری فروش در پتروشیمی پردیس/ در پروژه همت ۵ فلر خاموش خواهد شد

مدیرعامل پتروشیمی پردیس:
فروش خارجی پتروشیمی پردیس به ۱.۳ میلیارد دلار رسید این درحالیست که علی رغم قطعی ۸۲ روزه گاز در کشور بوده است و رکورد جدیدی در فروش این شرکت به ثبت رسید که پتروشیمی پردیس توانست به عنوان دومین پتروشیمی ارزآور کشور معرفی شود.