تولید نفت کشور تا سال ۱۴۰۸ به ۵.۷ میلیون بشکه می‌‌رسد

Author:

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

ظرفیت تولید نفت در کشور اکنون ۳.۸ میلیون بشکه است، برنامه ریزی شده در سال ۱۴۰۶ به ۴.۶ میلیون بشکه در روز برسد که از این میزان، ۴۵۰ هزار بشکه حاصل از ازدیاد برداشت خواهد بود.همچنین برنامه ریزی شده ظرفیت تولید نفت تا سال ۱۴۰۸ به ۵.۷ میلیون بشکه نفت برسد که ۹۰۰ هزار بشکه از این میزان مربوط به ازدیاد برداشت خواهد بود.

منبع : https://www.naftema.com/