تولید نفت به کانال سه میلیون شبکه در روز رسید

Author:

وزیر نفت:


🔸️ما در کانال تولید ٣ میلیون بشکه نفت در روز قرار گرفتیم و ظرفیت تولید نفت سبک روزانه ٢٠٠ هزار بشکه افزایش یافته است.
🔸️با تلاش وزارت نفت اولین پالایشگاه اصفهان به ظرفیت ١۵ میلیون لیتر سوخت گازوییل یورو پنج در مدار تولید قرار گرفت و به زود بهره برداری می شود و حدود ۵٠ درصد سوخت گازوییل سوخت یورو پنج را دارد. همچنین پایشگاه آبادان و تبریز آماده بهره‌برداری در کیفی‌سازی سوخت است.وزارت نفت به دنبال کیفی‌سازی سوخت است.