تولید بنزین به یکباره ۲۲درصد افزایش یافت!

Author:

نفت ما در شبکه ایکس نوشت؛
بعد از تذکر رهبری به جواد اوجی در خصوص واردات بنزین، تولید بنزین به یکباره ۲۲درصد افرایش یافته است! وزیر نفت در مصاحبه‌ای اعلام کرده که تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر بوده که اکنون به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است! بررسی آمارها نشان می‌دهد تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۷ میلیون لیتر بوده است نه ۹۱ میلیون لیتر!!!

منبع: نفت ما