توافق بزرگ نفتی روسیه و پاکستان

Author:

اسلام آباد به دنبال LNG روسیه

معاون وزیر انرژی روسیه در نشست کمیسیون بین دولتی در پایتخت پاکستان اعلام کرد که دو کشور به توافقات مهمی در مورد عرضه نفت و فرآورده های نفتی دست یافته‌اند.

راشاتودی در گزارشی اعلام کرد اسلام آباد به دنبال مذاکره با روسیه در مورد قراردادهای بلندمدت واردات LNG است، زیرا در حال حاضر تامین کننده پایداری برای این کشور وجود ندارد.

منبع : www.rasadenergy.ir