تعمیرات نیروگاهی نقطه عطف تامین برق در تابستان ۱۴۰۱

Author:

اخیرا یکی از جوان‌های حزب مؤتلفه اسلامی که برای مطرح شدن در فضای سیاسی از هیچ تلاشی از جمله نوشتن مصاحبه به زبان خود و التماس به رسانه‌های اصولگرا برای انتشار مطلب دریغ نمی‌کند اما به دلیل محتوای ضعیف مطالب مورد اقبال قرار نمی‌گیرد، دست به دامان یک رسانه اصلاحطلب شده و مطالبی در حوزه برق منتشر می‌کند.

در یکی از بندهای یادداشت اخیر این فرد، عنوان شده است، «ضعف در برنامه ریزی های تعمیرات و pm در بخش های مختلف صنعت برق بویژه در نیروگاه ها، تبعات سنگینی اعمال نمود.»

این اظهارات نادرست در شرایطی رقم می‌خورد که به اذعان همه کارشناسان حوزه برق، تکمیل تعمیرات نیروگاهی تا پیش از ورود به اوج بار سال ۱۴۰۱ پس از ۸ سال، نقطه عطف تامین برق مردم در تابستان سال ۱۴۰۱ بود.

بر اساس آمار موجود، تکمیل به موقع تعمیرات نیروگاهی سبب شد تا شاخص آمادگی تولید برق نیروگاه‌ها در اوج بار سال جاری به ۹۸ درصد برسد، درحالیکه استاندارد جهانی این شاخص ۹۵ درصد است.