تاکنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است

Author:

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه:
تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین و نحوه توزیع آن و همچنین تغییر نحوه مدل توزیع سهمیه بندی بنزین نداشته‌اند و اساسا بعید است که جمع‌بندی نهایی کمیسیون به این سمت رود که یارانه بنزین به جای پلاک خودرو به خانوار داده شود.

منبع: نفت ما