تاسیس صندوق مشترک هلدینگ خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

Author:

مدیر عامل پترول اعلام کرد:
تاسیس صندوق مشترک هلدینگ خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر رشید قانعی:
توافقنامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حال تدوین است که دارای عدد و رقم است و یک صندوق مشترک تاسیس می شود که مشکل بحث تامین مالی و سرمایه در گردش شرکتهای دانش بنیان را حل می کند.

 وی افزود: یک ماه پیش از هلدینگ خلیج فارس با توجه به اینکه به مدت چهار سال است همایش ساخت داخل را در کیش برگزار می کند، درخواست برگزاری همایش پتروفن را کردیم. در همایش ساخت داخل، شرکتهای دانش بنیان غرفه می زنند و مدیران و کارشناسان شرکتهای پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس به شرکتهای دانش بنیان مراجعه می کنند. اما همایش پتروفن مقدمه ای بر همایش ساخت داخل کیش  است و خود شرکتهای تولیدی پتروشیمی نیازهایشان را به شرکتهای داشن بنیان ارائه می کنند و شرکتهای دانش بنیان هم باید دنبال حل مساله آنها باشند که در نمایشگاه ساخت داخل کیش بهره برداری شود. در همایش پتروفن از مدل  Reverse Pitch (رویداد کارآفرینی تقاصا محور) یا چالش حل مساله معکوس استفاده کرده ایم بدین معنی که شرکتهای پتروشیمی غرفه دارند و مدیران تحقیق و توسعه شرکتهای پتروشیمی، نیازهای خود را اعلام می کنند. در این همایش بالغ بر 180 نیاز توسط شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس اعلام شده و مشکل بازار شرکتهای دانش بنیان حل شده است چرا که  بازار خودش را به شرکتهای دانش بنیان نزدیک کرده است. برگزاری این رویداد به درآمدهای هلدینگ خلیج فارس اضافه می کند و همچنین بازار خوبی برای دانش بنیانها به ارمغان می آورد.
مدیر عامل پترول در خصوص عملیاتی شده عینی حمایت از شرکتهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی اعلام کرد: به نکته مهمی اشاره کردید. از زمانی که آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معانت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در دست گرفتند، با توجه به سابقه حضور ایشان در بدنه شرکتهای دانش بنیان، چندین جلسه و مذاکره برگزار کردیم و توافقنامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حال تدوین است که دارای عدد و رقم است و یک صندوق مشترک تاسیس می شود که مشکل  بحث تامین مالی و سرمایه در گردش شرکتهای دانش بنیان را حل می کند. همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پذیرفته است که در حوزه شرکتهای دانش بنیان صنعت پتروشیمی، تسهیل گری و معافیتها را به صورت دقیق تر و بهتری در نظر بگیرد.
قانعی در مورد استفاده از شرکتهای دانش بنیان داخلی در مهار فلرینگ گفت: در حوزه محیط زیست و زیروفلرینگ، شرکتهای دانش بنیان خیلی خوبی داریم که در پتروشیمی های مختلف کار کرده اند. به عنوان مثال در پروژه 100 میلیون دلاری زیروفلرینگ پتروشیمی نوری فلر به مواد با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود و از جمع آوری گازهای فلر، کود سولفات آمونیوم تولید می شود که پروژه های مشابه در همه شرکتهای پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس قابل اجراست.