بروکراسی‌های اداری مانع ذخیره‌سازی گاز در ایران است

Author:

حسین حسین زاده؛عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

ایران متاسفانه در طول این سال ها در ذخیره سازی گاز بسیار ضعیف عملکرده است و در رتبه های آخر سهم ذخیره سازی گاز نسبت به مصرف قرار دارد.یعنی ما تنها ۱.۷ درصد مصرف خود، ذخیره سازی داشته ایم البته کارهای خوبی در سال های گذشته صورت گرفته که ظرفیت خوبی است اما بروکراسی اداری که در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد جلوی کار را می گیرد. شرکت ملی گاز می گوید من می خواهم حفاری انجام دهم تا گاز تولید کرده و آن را ذخیره کنم اما شرکت نفت می گوید این کار برای من است. این بروکراسی های اداری باعث شده عملا این کار انجام نشود.

منبع : https://www.naftema.com/