برنامه‌ریزی برای تولید روزانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز

Author:

فلاحتیان؛معاون برنامه ریزی وزیر نفت:


باید ۸۰ میلیارد دلار در طول هشت سال آینده سرمایه گذاری در حوزه گاز انجام گیرد تا تولید گاز را از رکورد یک میلیارد متر مکعبی فعلی به آستانه ۱.۵ میلیارد متر مکعب در روز برسانیم.برای این منظور باید سرمایه داخلی و خارجی را به میدان بیاوریم. اکنون بخش های زیادی را به هلدینگ های بزرگ اقتصادی داده ایم و با اتصال بانک ها و هلدینگ ها در طول ۵ سال آینده با افزایش تولید گاز مواجه خواهیم بود.۱۰۰ میلیارد دلار عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی برنامه ریزی شده است. در بخش خارجی ۴۰ میلیارد دلار تفاهم داشتیم که بیش از ۵ میلیارد دلار آن به عقد قرارداد رسیده است.